Sport

< Terug naar sport

Bestuur sv Hatto-Heim stelt functies beschikbaar


Gepubliceerd op 09-06-2018 13:29

Bestuur sv Hatto-Heim stelt functies beschikbaar

HATTEM – In een brief aan alle leden en ouders van jeugdleden, heeft het bestuur van sv Hatto-Heim laten weten de functies ter beschikking te stellen. Als reden voor het neerleggen van de functies, wordt genoemd dat de ledenvergadering onlangs niet akkoord ging met de plannen van de kleedkamers. 

“Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering op 23 mei 2018 heeft het bestuur zich breed beraden op de ontstane situatie. Wij waren en zijn er van overtuigd, dat we reëel haalbare voorstellen gedaan hebben omtrent de kleedkamers. Een duidelijke meerderheid van de aanwezige leden heeft hier niet mee ingestemd. Het beraad heeft het bestuur tot de conclusie gebracht, dat alle bestuursleden per 30 juni 2018 hun functie ter beschikking stellen”, zo laat het bestuur in de brief weten.

Verder staat in de brief te lezen: “Om de gang van zaken in en om de vereniging goede voortgang te laten vinden, zal het bestuur ook na die datum alle lopende zaken en activiteiten onverminderd voortzetten en afhandelen. Het bestuur is als gevolg hiervan na 1 juli 2018 demissionair. Hierbij wil het bestuur de leden de mogelijkheid bieden / een oproep doen, om bij de eerstvolgende ALV zich voor een bestuursfunctie beschikbaar te stellen. Uiteraard kunnen ook bestuursleden die nu deel uitmaken van het bestuur zich daarbij herkiesbaar stellen.”

De bijzondere extra ledenvergadering wordt aanstaande woensdag, 13 juni, om 20.00 uur gehouden in het clubhuis van de vereniging. Secretaris Margo van Bork bevestigt de brief, maar wil er verder niet over uitweiden. “We zijn inderdaad unaniem tot dit besluit gekomen. Maar verder kunnen we er nog niets over zeggen. We willen het eerst voorleggen aan onze leden, voordat we verder naar buiten treden.”

Realisatie: Rietberg Webdesign Hattem