Algemeen

< Terug naar algemeen

Gemeentenieuws van deze week


Gepubliceerd op 03-01-2019 10:59

Gemeentenieuws van deze week

HATTEM - Aangezien De Dijkpoorter deze week niet op papier verschijnt, plaatsen wij hierbij het gemeentenieuws van deze week.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunning

Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Verleende vergunningen

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Geaccepteerde melding

Tegen een geaccepteerde melding kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Wij halen uw kerstboom op 7 januari op

Op maandag 7 januari worden kerstbomen huis-aan-huis opgehaald. Wilt u de bomen vóór 08.00 uur goed zichtbaar aan de openbare weg neerleggen? Er worden alleen kerstbomen ingezameld zonder pot of versierselen.

Kerststukjes op de begraafplaats

In deze tijd van het jaar worden weer veel kerststukjes geplaatst op de begraafplaats aan de Kerkhofdijk. Denkt u eraan deze na de feestdagen weer op te halen? Na 31 januari worden de overgebleven kerststukjes namelijk verwijderd en weggegooid.

Wilt u de belastingaanslagen digitaal ontvangen?

Wist u dat u berichten van de gemeente ook digitaal via mijn.overheid.nl kunt ontvangen? Als u zich vóór 10 januari aanmeldt, dan ontvangt u de aanslagen van de gemeentelijke heffingen over 2019 digitaal in uw berichtenbox van mijn.overheid.nl.

Aanmelden

Log met uw DigiD in op mijn.overheid.nl en activeer uw account. U ziet dan in één oogopslag welke persoonlijke gegevens de overheid van u heeft vastgelegd. In de toekomst ontvangt u dan van de gemeente uw post digitaal via de berichtenbox van mijn.overheid.nl. Dit houdt dus in dat u geen belastingaanslagen van de gemeente meer in uw brievenbus ontvangt.

Voordelen van digitale belastingaanslagen

Naturalisatieceremonie

Op 17 december is tijdens een naturalisatieceremonie de heer Motamadi als nieuwe Nederlander verwelkomd. Na het afleggen van de verklaring van verbondenheid ontving hij van burgemeester Wiggers de Bekendmaking van het Nederlanderschap.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.

Nieuwjaarsreceptie

De gemeente Hattem nodigt u van harte uit om 2019 feestelijk in te luiden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis op maandag 7 januari om 19.30 uur.

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Dinsdag 8 januari om 9.00 uur vergadert de commissie ruimtelijke kwaliteit in het stadhuis. Het staat u vrij om de vergadering bij te wonen. De agenda kunt u vanaf één werkdag voor de vergadering inzien in het stadhuis of opvragen via (038) 443 16 16. Meer informatie vindt u op de website www.hattem.nl/welstand.

 

 

 

Realisatie: Rietberg Webdesign Hattem