Algemeen

< Terug naar algemeen

Gemeentenieuws van deze week


Gepubliceerd op 01-08-2018 10:20

Gemeentenieuws van deze week

HATTEM - Aangezien De Dijkpoorter deze week niet verschijnt, plaatsen wij het gemeentenieuws deze week op onze website.

APV-vergunningen

Verleende vergunningen

 

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunningen

 

Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen.

 

Verlengen beslistermijn

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn van een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen.

 

Verleende vergunningen

 

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

 

Verlenging verleende vergunning

 

Tegen een verlenging verleende vergunning kut u een bezwaarschrift indienen.

 

Mindervalidenparkeerplaatsen Hof van Blom

Nabij de Hof van Blom wordt een parkeerplaats voor mindervaliden ingetrokken en tevens gerealiseerd.

 

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen.

 

Verkeersmaatregel Hezenbergerweg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem hebben een verkeersbesluit genomen om de Hezenbergerweg ter hoogte van de Dr. J.H. Sypkens Smitstraat en de oversteek van de golfbaan fysiek af te sluiten voor motorvoertuigen (met uitzondering van fietsers/bromfietsers en voetgangers).

 

Besloten is:

 

Het complete verkeersbesluit, inclusief de bezwarenprocedure, is in te zien in de Staatscourant via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

 

Tijdelijk verkeersaspect Hoenwaard Run

Tijdens de Hoenwaard Run op zaterdag 15 september gelden een aantal verkeersaspecten:

 

 

Wet milieubeheer

Er is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van

De melding en alle ter zake doende stukken liggen vanaf 1 augustus tot en met 11 september 2018 op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

 

 

 

Realisatie: Rietberg Webdesign Hattem