Algemeen

< Terug naar algemeen

Ingezonden brief: Kater na Oud & Nieuw


Gepubliceerd op 11-01-2018 14:54

Ingezonden brief: Kater na Oud & Nieuw

In de eerste Dijkpoorter van 2018 willen we al onze mede-Hattemers een fijn en gezond nieuw jaar wensen. Een oud-en-nieuwviering waarbij veel van onze jongeren het niet samen kunnen inluiden van het nieuwe jaar als een groot gemis hebben ervaren.

Al jaren organiseren een aantal enthousiaste jongeren een geweldig feest op een stuk gehuurd grond van één van de ouders, aan de Oude Kerkweg/Hessenweg. Wij zijn trots op deze vrijwilligers die jaar in jaar uit zonder noemenswaardige incidenten dit feest organiseren. Niet alleen is een grote groep jeugd van de straat (wat veel overlast elders in Hattem voorkomt), ieder jaar wordt de boel weer netjes opgeruimd en is alles goed geregeld. Onze kinderen hoeven niet naar omliggende plaatsen uit te wijken, het is een fijn idee dat ons kroost samen met jong en oud in hun vertrouwde omgeving het nieuwe jaar vieren. Een mooi burgerinitiatief binnen Samen Hattem, waaraan een grote groep jonge en oudere Hattemers veel plezier beleefd. Veel buurtbewoners komen gezellig in de tent en geven aan te genieten van het feestgedruis.

Tot vorig jaar een handvol buurtbewoners roet in de ‘feestvreugde’ gooide. Na bijeenkomsten op het stadhuis, opwachting bij de bezwarencommissie en de vergunningaanvraag, waaraan de groep vorig jaar zoveel mogelijk heeft voldaan, bleek de gunfactor van een enkele buurtbewoner niet groot.

Het feest in afgeslankte vorm met veel regeltjes, zoals de gemeente voorstelde om maar tegemoet te komen aan de wensen van de paar klagende buren, was niet haalbaar. Hierdoor was de jaarwisseling voor de jongeren niet compleet en is dit ervaren als een groot gemis.

Zelfs een paar uurtjes carbid schieten op voorgenoemde locatie, wat al 10 jaar wordt gedoogd, bleek de jeugd niet te zijn gegund tijdens de afgelopen jaarwisseling. Al snel kwam de gemeente Hattem controleren en werd het de jongeren verboden carbid te schieten.

Ons inziens is dit niet in de lijn met het beleid van de gemeente Hattem. Wethouder Tigchelaar memoreerde in haar laatste column in de Dijkpoorter nog dat het terugdringen van administratieve rompslomp en overbodige regelgeving al jaren op de agenda van de gemeente Hattem staat. Door het terugdringen van de regeldruk wil de gemeente niet alleen haar dienstverlening verbeteren en het vestigingsklimaat verbeteren. Door regels merkbaar te verminderen, is er meer tijd voor zaken die er echt toe doen zoals het stimuleren van burgerinitiatieven of het mobiliseren van vrijwilligers. Daarnaast ontstaat er meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid voor inwoners en voor de gemeente. Al jaren nemen deze jongeren hun verantwoordelijkheid en zorgen ze met een grote groep vrijwilligers dat er een leuk feest wordt georganiseerd. Natuurlijk zijn er regels waaraan gehouden moet worden, de jongeren hebben altijd open gestaan om samen met de gemeente en buurtbewoners naar een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kon vinden.

Niet met een dure advocaat die door een buurtbewoner is ingeschakeld, maar gewoon samen om de tafel, luisteren naar elkaar, precies zoals we dat in Hattem gewend zijn om te doen. Het is onbegrijpelijk dat een aantal klagende buurtbewoners verkeerde signalen afgeeft door s ’middags een krat bier te brengen aan de jongeren en hun overtollig tuinafval afgeven (zodat dit verbrand kan worden) en dan achteraf gaan klagen bij de gemeente. Natuurlijk zijn er altijd overtredingen op de regels te vinden wanneer er stiekem vanachter de gordijnen foto’s worden gemaakt.

We snappen dit niet van mensen die zelf ook actief zijn om een sportief evenement in Hattem te organiseren, waarvan anderen ongetwijfeld ook hinder ondervinden. Geen haar op ons hoofd die er zelfs maar aan denkt om bezwaar te maken tegen iets waar zoveel medebewoners plezier aan beleven.

Laten we er in 2018 voor zorgen dat de gemeente Hattem niet alleen luistert naar een handjevol klagers, maar ook rekening houdt met haar eigen jeugd en de honderden Hattemers die wel veel plezier beleven tijdens oud & nieuw. Gun elkaar iets, het is tenslotte maar 1 dag in het jaar. Samen maken we Hattem leefbaar. Ga samen om de tafel en wees trots op deze jongeren die zich al jaren, zonder incidenten, inzetten om een mooi feest te organiseren voor de eigen bevolking. Kijk naar de mogelijkheden en zoek samen naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden. Op deze manier bereikt de gemeente Hattem dat de jongeren in de toekomst niet langer initiatieven ontplooit omdat het vanwege de vele regeltjes en een kleine groep klagers  niet leuk meer is om iets in onze stad te organiseren.

Tenslotte geldt ook hier: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Een groep van 50 (verontwaardigde) ouders waarvan de namen bekend zijn bij de redactie.

 

 

 

 

 

Realisatie: Rietberg Webdesign Hattem