Algemeen

< Terug naar algemeen

MFC De Marke presenteert cijfers aan gemeenteraad


Gepubliceerd op 12-03-2018 14:20

MFC De Marke presenteert cijfers aan gemeenteraad

HATTEM – Onlangs presenteerden Martijn van Roon, directeur-bestuurder van De Marke en Edwin van Hoorn, algemeen bestuurslid van het zwembad de halfjaarcijfers en de jaarcijfers 2016 van MFC De Marke aan de gemeenteraad. “De cijfers van 2016 hadden we al eerder willen presenteren, maar we hebben gewacht tot er meer duidelijkheid was over de onderhoudssituatie van De Marke en tot we alles wisten van het BTW-dossier”, zo vertellen Van Roon en Van Hoorn.

Eind 2015 traden de nieuwe besturen en begin 2016 de nieuwe directeur aan, met als opdracht De Marke aan de praat te krijgen en de tekorten terug te brengen. Zonder slag of stoot is dat niet gegaan de afgelopen jaren. De kritiek was niet van de lucht, maar er zit schot in de zaak. Bij aantreden van de nieuwe besturen en Van Roon als directeur, was het tekort ongeveer 1,1 miljoen euro, onderverdeeld in plusminus 650.000 euro voor het zwembad en 400.000 euro voor het multifunctionele centrum. “In de jaren 2015 tot en met 2017 is de exploitatie op orde gebracht. De bedrijfskosten zijn fors teruggebracht en de huurcontracten zijn geharmoniseerd”, zo laten Van Hoorn en Van Roon weten. Daarnaast is de onderhoudssituatie op orde gebracht en is er duidelijkheid over het BTW-dossier (Onlangs werd bekend dat er een naheffing van de belastingdienst kwam van 232.000 euro, red). “De onderhoudssituatie van het zwembad is op orde. Onlangs hebben we een jaarlijkse inspectie gehad van de provincie en zij gaven ons zelfs een compliment voor de staat van de bedrijfsvoering en het ouderhoud”, vertelt Martijn van Roon. Wat betreft de BTW gaat het bestuur nog bekijken of er geld teruggehaald kan worden.

De tekorten van het zwembad en MFC De Marke blijven voor 2016 en 2017 ruim binnen de door de gemeenteraad gestelde bedragen. “De doelstelling was om in 2018 het tekort in geleidelijke stappen met 500.000 euro terug te brengen naar een niveau voor het zwembad van 415.000 euro en voor MFC De Marke voor 230.000 euro. Doelstelling voor 2016 was om uit te komen op een gezamenlijk tekort van 785.000 euro, in werkelijkheid komen we uit op 745.000 euro. En ook voor 2017 is het verwachte tekort 40.000 euro lager dan begroot. De verwachting voor 2018 , wat het eerst jaar zal zijn met een normale begroting, is dat de tekorten, gecorrigeerd voor inflatie, binnen de eerdere doelstelling voor 2018 zal blijven”, zo laten Van Hoorn en Van Roon weten.

De gemeenteraad reageerde overwegend positief, zo laten de twee heren weten. “Het was wel overwegend positief, maar natuurlijk waren de reacties wisselend. Ik heb onder andere ook de doelen en activiteiten voor 2018 gepresenteerd. Zo is de bibliotheek natuurlijk in De Marke gehuisvest, hebben we een compleet andere huisstijl toegepast en komen er dit jaar tal van activiteiten. Verder wilde de Raad weten of we de financiële doelen zouden halen en dat kunnen we dus. Daarbij moet ik ook een groot compliment geven aan ons team. Zij verdienen een groot compliment. Daarnaast is het zeer prettig dat we veel steun hebben aan de gemeente. Laten we met zijn allen vooruit kijken en bouwen aan iets moois”, besluit Van Roon.

Realisatie: Rietberg Webdesign Hattem